Startsida

P


Välkommen till Sorglinjen!

Trygg och varsam guidning genom din unika sorgprocess.

Vad är sorg och hur kan du uppnå ett  harmoniskt och stabilt känsloliv igen?


Sorg är alla de känslor som väcks av förluster och förändringar i livet. 


Har du drabbats av en eller flera svåra förluster? Är du osäker på hur du ska gå vidare i livet? Vill du vara säker på att du har de redskap som krävs för att tryggt och säkert läka ihop känslomässigt? Hur skulle det vara att få gå vidare i livet i harmoni och med goda relationer?


På mina kurser kommer du att lära dig metoder som främjar känslomässig läkning, både för gamla och färska förluster. Du lär dig emotionell kommunikation som främjar alla relationer. Du får tillgång till ett tryggt forum och får möjlighet att läka de känslor som begränsar dig. Du lär dig skapa mer harmoniska och stabila relationer.


Jag guidar dig tryggt och varsamt genom din unika sorgprocess. Du får redskap för resten av livet för all sorts emotionell kommunikation och bearbetning, för dig själv, dina familj och dina närmaste relationer.


Det handlar om dig på din känslomässiga resa genom livet.       


Vänligen / Anna Parfa, specialistsjuksköterska och sorgterapeut


Här kan du boka samtal med mig:


https://calendly.com/annaparfa

.